Propeus werkt met de Presentiemethodiek (beschreven door A. Baart, 2004), dit is een benadering waarbij de betrekking centraal staat.
Belangrijk voor begeleiders is om aan te sluiten bij en af te stemmen op dat wat de cliënt op dat moment nodig heeft.
Centrale begrippen zijn leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling.
Bij Propeus wordt gewerkt met het 8-fasenmodel van Movisie. In dit model staat eigen kracht centraal. De focus in de begeleiding ligt vooral op iemands kracht, en minder op zijn tekortkomingen. Problemen worden niet genegeerd of gebagatelliseerd, maar eigen kracht wordt ingezet om richting te geven aan probleemoplossingen.
Het 8-fasenmodel gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt om zijn eigen leven in eigen hand te nemen en zich te ontwikkelen. De begeleider werkt samen met de cliënt, maar de cliënt heeft en houdt de regie over de begeleiding. De cliënt is de eigenaar van het begeleidingsproces: hij of zij bepaalt de doelen en het tempo, de begeleider sluit zoveel mogelijk daarbij aan.

 

Fase 1 t/m 3

In deze eerste fases wordt er gekeken of Propeus hulp kan bieden bij jouw hulpvragen. In onze eerste vrijblijvende gesprek maken we kennis met elkaar; stellen wij ons voor en leggen uit wat we te bieden hebben.
Er zal gekeken worden of je aan de criteria voldoet, je gemotiveerd bent en of wij geschikt zijn om jou te helpen bij jouw hulpvraag. Daarna zal er een intakegesprek plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek wordt er ingegaan op je hulpvraag, voornaamste problemen, hulpverleningscontacten, levensloop en voorgeschiedenis.
Voor ons is het ook belangrijk om te kijken naar jouw interesses, werkhouding en vaardigheden. Ook kun jij vragen stellen over Propeus. Na het intakegesprek zal er gekeken worden naar de beste oplossing voor jouw hulpvraag.
Dit kan begeleiding van Propeus zijn, maar ook een doorverwijzing naar een hulpverlener die beter bij jouw hulpvraag past. Onze begeleiding gaat pas van start wanneer je aangeeft dat je de nodige zorg bij ons wilt inkopen en na het tekenen van een zorgovereenkomst. Start de begeleiding bij Propeus, dan krijg je een persoonlijke begeleider toegewezen.
De duur van de eerste drie fases is afhankelijk van jouw situatie en kan variëren van enkele dagen tot een paar weken.

 

Fase 4 t/m 7

Aan de hand van de informatie uit het intakegesprek krijgen wij inzicht in jouw persoonlijke situatie, deze wordt gebruikt om de beschermende factoren en risicofactoren vast te stellen.
Vervolgens gaan we samen jouw doelen vaststellen en een begeleidingsplan maken op basis van jouw situatie. Hierbij kijken we naar de zeven leefgebieden: zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten.
Dit noemen we de analyse. Nadat we de doelen hebben vastgesteld, maken we een planning. Samen bepalen we hoe en wanneer je de doelen gaat behalen. In de uitvoeringsfase ga je, samen met je begeleider, werken aan jouw doelen.
Je begeleider zal je hierin ondersteunen. Ook zal je evaluatiegesprekken afspreken met je begeleider. Hierin gaan jullie elke zes maanden kijken in hoeverre je doelen behaald zijn. Daarnaast zullen jullie kijken op welke manier de begeleiding voortgezet gaat worden.
Tijdens een evaluatiegesprek bespreek je ook in hoeverre je nog hulp nodig hebt, of dat je door kunt stromen naar de laatste fase.

 

 

Fase 8

Dit is de afsluitende fase van de hulpverlening.
De begeleiding stopt ideaal gesproken als jij jouw eigen leven zelf vorm kan geven en je vol vertrouwen de toekomst tegemoet kan gaan.
In de afsluitende fase zal de hulpverlening zo goed mogelijk worden afgerond. Je wordt voorbereid op een zelfstandige toekomst of, indien gewenst, toegeleid naar een andere voorziening.
Tot slot volgt een eindgesprek waarin we samen terugkijken op de geboden begeleiding.
Om in aanmerking te komen voor begeleiding van Propeus zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen:
  • Je hebt een Nederlands paspoort of een geldige verblijfsstatus
  • Je hebt een geldige ziektekostenverzekering
  • Je bent bereidt om onder bewindvoering of budgetcoaching te gaan, tot je dit zelfstandig kunt oppakken.
  • Je beschikt over een geldige indicatie voor zorg.

Heb je een vraag of wil je meer weten over onze diensten?
Neem gerust contact met ons op!