Wat doet Propeus

Propeus is in 1996 opgericht om (jong)volwassenen te helpen en te begeleiden naar zelfstandig wonen en meer participatie in de samenleving.
Propeus is een kleinschalige zorgaanbieder waar (jong)volwassenen op hun eigen tempo kunnen werken aan hun toekomst. Wij werken vraaggericht, waarbij we met name kijken naar de zeven leefgebieden volgens Movisie: zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten.
Op basis van de persoonlijke situatie maakt Propeus een passend begeleidingsplan helpt (jong)volwassenen om zichzelf beter te leren kennen, om vaardigheden verder te ontwikkelen en meer zelfstandig te worden, zodat zij de toekomst positief tegemoet gaan.

Doelgroep

Propeus biedt met name zorg aan (jong)volwassenen tussen de 18 en 35 jaar. Indien je niet binnen de genoemde leeftijdscategorie valt, zal er gekeken worden of wij een geschikte hulpverlener zijn om jou te helpen bij je hulpvraag.
Wij hebben ervaring met uiteenlopende hulpvragen. Wij zijn bekend met jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVG), psychische problematiek en sociaal- emotionele problematiek.

“Samen werken aan de toekomst”

Propeus wil dat jongeren hun toekomst positief tegemoet zien. Door middel van intensieve begeleiding zorgen wij dat (jong)volwassenen in alle rust leren participeren in de samenleving.
Wij vinden het daarbij belangrijk dat jij je ook gewaardeerd voelt. Dit willen wij bereiken door persoonlijke, snelle, laagdrempelige, praktische, concrete zorg en begeleiding op maat te bieden.
Om in aanmerking te komen voor de begeleiding van Propeus zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen:
  • Je bent in het bezit van een geldig Nederlands identiteitsbewijs of verblijfsstatus
  • Je hebt een geldige ziektekostenverzekering
  • Je bent bereid om onder bewindvoering of budgetbeheer te gaan, tot je dit zelfstandig kunt oppakken.
  • Je beschikt over een geldige indicatie voor zorg.