Hulp op maat

Wij bieden hulp bij wonen, werken en leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te ontwikkelen. Omdat niemand hetzelfde is, bieden we altijd hulp op maat. Wij kijken goed naar wat je zelf kunt en wilt.

Daarbij kijken we gezamenlijk, op een herstel ondersteunende manier, naar je mogelijkheden. Het hulpaanbod dat wij bieden is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is.

Doelgroep

Wij bieden zorg op maat aan een brede doelgroep. Het gaat om mensen met een psychiatrische diagnose, (tijdelijke) psychosociale problemen, slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, jong en oud met autisme. We ondersteunen (jong)volwassenen met meervoudige en complexe problemen.

Samen met elkaar naar een beter toekomst!

Dat is het uitgangspunt van hoe we de zorg in willen vorm geven.

Propeus denkt en doet proactief mee met het vormgeven van zorg en ondersteuning. Wij zien kansen om samen met partners uit het sociaal domein betere zorg en begeleiding te bieden.

Heb jij hulp nodig? Bel ons gerust.
Dan luisteren wij naar je verhaal en kijken we met jou wat wij voor je kunnen betekenen.
Je kunt ons bellen op telefoonnummer 088 234 1200 of 06 152 800 85.