Propeus heeft Smart Fms gekozen als ECD doordat alle functionaliteiten van een clientvolgsysteem aanwezig zijn en inbegrepen, zoals agenda, tijdregistratie, taken, digitaal dossier, klantmanagement, projectmanagement, uitgebreide verslaglegging, cliëntnotities, trajectbewaking, signaleringen, rapportages, cliëntinkijk, correspondentie en berichten.

Medewerker u kunt hier inloggen