Wie is Propeus

Propeus is een kleinschalige, flexibele en waarden gedreven organisatie, die de voorwaarden schept om jongeren een veilige basis te bieden, opdat deze kunnen opgroeien, leren en ontwikkelen tot zelfstandige burgers.

Propeus vindt dat iedereen onderdeel kan zijn van deze maatschappij. Alle Jongeren worden gestimuleerd hun eigen talenten te ontdekken en optimaal te benutten, op eigen, voor de jongere geschikt niveau.

Propeus heeft als uitgangspunt de gelijkwaardigheid tussen begeleider en jongere.  Het gaat dan ook om samen doen en niet om een totale overnamen van de regie.  Een samenwerking die als doel heeft de jongere zoveel mogelijk regie over haar of zijn leven te geven en met eigen kracht tot een zinvol bestaan te komen. Hiertoe is het belangrijk doelen te bereiken die voor de jongere betekenisvol zijn, waardoor het gevoel voor eigenwaarde stijgt.

Samen met elkaar naar een beter toekomst!

De jongere werkt samen met slechts enkele, vaste begeleiders. Met een flinke dosis humor en een niet aflatende inzet voor de jongere ontstaat een vertrouwensband die de belangrijke factor is in het succes van de samenwerking.

Begeleider en jongere leren elkaar kennen op persoonlijke wijze waardoor het gemakkelijker is levensproblemen te delen, doelen op te stellen en ook te bereiken.

De begeleiding onderhoudt ook wanneer zij niet aanwezig is contact en is altijd bereikbaar bij calamiteiten.

De kleinschaligheid van Propeus waarborgt de persoonlijke benadering die de kracht is van een succesvolle samenwerking.

Doelstellingen worden op individuele wijze door de jongere in samenwerking met de begeleiding geformuleerd.
Propeus laat geen middel onbenut om deze doelstellingen ook daadwerkelijk met de jongere te realiseren.
Telefoon: 088 234 1200
E-mail: info@propeus.nl